• Postaráme sa o celú Vašu rodinu

 • Starostlivosť o zuby začína od malička

 • Úvod
 • /
 • Služby
 • /
 • Vstupné vyšetrenie
 • Vstupné vyšetrenie

  Vstupným vyšetrením sa rozumie prvý kontakt pacienta so zubným lekárom. Jedná sa o rozhovor, kde si pacient a lekár vzájomne budujú sympatie, dôveru, od ktorých sa následne odvíja budúcnosť ďalšieho ošetrenia.

  Súčasťou vstupného vyšetrenia je dotazník s osobnými údajmi, v ktorom pacient v krátkosti informuje lekára o celkovom zdravotnom stave. Následne Vás lekár informuje o stave Vášho chrupu, založí zdravotnú dokumentáciu, stanoví plán ošetrenia s finančnou kalkuláciou.

  Neodkladnou súčasťou vstupného vyšetrenia je zhotovenie panoramatickej RTG snímky digitálnym RTG prístrojom s minimálnou dávkou žiarenia, ktorou lekár získa celkový obraz zubov hornej a dolnej čeľuste. V prípade potreby si lekár priamo v ordinácii zhotoví detailný intraorálny snímok konkrétneho zuba.