• Postaráme sa o celú Vašu rodinu

 • Starostlivosť o zuby začína od malička

 • Úvod
 • /
 • Služby
 • /
 • Endodoncia
 • Endodoncia

  Endodontické ošetrenie je v súčasnosti chápané ako súhrn ošetrovacích postupov a techník, ktoré majú za úlohu zachovať zdravú a vitálnu pulpu zuba.

  V prípade ak už došlo k jej ireverzibilnému poškodeniu alebo nekróze, slúži endodontické ošetrenie k zachovaniu devitálneho zuba ako plne funkčnej jednotky v dutine ústnej.

  Endodontické ošetrenie teda neznamená iba ošetrenie koreňového kanálika, ale najnovšie v sebe zahŕňa i postupy brániace odumretiu zubu.(Priame aj nepriame prekrytie pulpy.)

  V prevencii endodoncie je na prvom mieste včasná diagnostika kazu, eventuálne ošetrenie dentínovej rany po preparácii vhodnými postupmi a preparátmi.

  Pokiaľ už došlo k prieniku baktérií k dreňovej dutiny a k zániku vitality pulpy, potom je úlohou endodoncie čo najkvalitnejšie odstrániť príčinu zápalu a hermetickou výplňou koreňového kanálika zabrániť ďalším recidívam.

  V súčasnosti sa moderná endodoncia zaoberá týmito oblasťami:

  • diagnostika bolesti v orálnej oblasti
  • ochrana pulpy pred poškodením chemikáliami a úrazom
  • priame a nepriame prekrytie pulpy
  • pulpotómia
  • pulpektómia
  • ošetrenie infikovaného koreňového kanálika