• Postaráme sa o celú Vašu rodinu

 • Starostlivosť o zuby začína od malička

 • Úvod
 • /
 • Služby
 • /
 • Chirurgia
 • Chirurgia

  Slovo chirurgia pochádza zo starogréckeho cheirourgia, kombinácia slov cheir – ruka a ergein (pracovať) – doslova teda „ručná práca“.

  Stomatologická chirurgia prichádza na rad po vyčerpaní všetkých dostupných metód smerujúcich k zachovaniu zubov v ústnej dutine. Chirurgia zahŕňa: komplikované extrakcie, extrakcie so separáciou koreňov, hemisekcie koreňa, resekcie koreňového hrotu, frenulektómiu – odstránenie hornej perovej uzdičky, prehĺbenie vestibula, augmentáciu, sinus-lifting, implantáciu …